מדיניות הפרט

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות"( חלה על האופן שבו אנחנו, שמחה זה אנחנו נציגויות בע"מ (להלן: "שמחה זה אנחנו" או "אנחנו" או "שלנו") משתמשים במידע אישי האישי שהנך מוסר באתר זה. שמחה זה אנחנו תעשה שימוש במידע הנמסר לה אך ורק לצרכים שעבורם נמסר המידע לחברה.

 1. 1. מבוא. מדיניות פרטיות זו מיושמת משום שאנו מכירים בחשיבותה של הפרטיות. מדיניות פרטיות זו מפרטת את אופן ניהול המידע האישי שייאסף במסגרת האתר ואת הבחירות שתוכל לבצע בנוגע לאופן שבו המידע זה ייאסף וישמש במסגרת האתר.  "מידע אישי" או "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, ובכלל זה מידע המתייחס לאדם מזוהה או אדם הניתן לזיהוי. למשל: נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, פרטים אינטימיים לגביו ולגבי חייו, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו .
 2. 2. תקנון. במסגרת השימוש באתר הנך כפוף לכללים הקבועים בתקנון המפורסמים בכתובת האתר www.happiness.co.il ("תקנון"), אשר מדיניות פרטיות זו מהווה חלק ממנו כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתקנון.
 3. 3. הסכמה ושינוי. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, אך יתכן ולא נוכל לספק לך את השירותים ללא מידע אישי כאמור. על ידי שימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו הינך מסכים, מרצונך החופשי, בזאת לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט להלן. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהצהרה זו, אנא אל תכנס ואל תעשה כל שימוש באתר ו/או בשירותים שלנו. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, האתר ותכניו, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 4. 4. סוג המידע האישי הנאסף על ידינו ואופן איסופו. נכון לעתה, איננו מחייבים אותך למסור מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר. אולם, אנו מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות: 
  1. 4.1. פתיחת חשבון. על מנת לרכוש מוצרים באופן נוח יותר באתר (למשל על ידי שמירת פריטים שאהבתם), להנות מקופוני הנחה והטבות ייחודיות, לקבל טיפים ורעיונות רלוונטיים ולהתעדכן במוצרים חדשים תוכל ליצור חשבון אישי ולהצטרף למועדון הלקוחות שלנו ("חשבון"). אנו עשויים להציע אפשרויות שונות ליצירת חשבון, למשל: דרך לינק או עמוד הרשמה, שם יתבקשו פרטיך האישיים, לרבות: שמך, כתובת דוא"ל וסיסמה. לחילופין, תוכל להירשם דרך פרופיל ה – Facebook שלך.
  2. 4.2. רכישות באתר. ככל שתבחר לרכוש מוצרים באמצעות האתר, אנו נשמור מידע לגבי המוצרים והרכישות אותם ביצעת באתר, כמו גם פרטים נוספים אותם תמסור לצורך ביצוע המשלוח של ההזמנה (כגון כתובת דוא"ל, שם מלא, טלפון, כתובת מלאה למשלוח). 
  3. 4.3. פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, באמצעות משלוח טופס מקוון שנעמיד לרשותך, או באמצעות משלוח דוא״ל לכתובת דוא״ל המוצגת באתר, או כל אמצעי אחר במסגרת האתר, תתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדוא״ל שלך ותוכן הפניה, וזאת על מנת שנוכל לטפל בפנייתך.
  4. 4.4. מוקד שירות לקוחות. מלבד האתר אנחנו מפעילים שירות לקוחות הן באמצעות הWhatsApp והן באמצעות מוקד טלפוני. ככל שתבחר לפנות אלינו באמצעים אלו אנחנו נשמור את הפרטים הרלוונטיים שלך ואת תוכן השיחה (צ'אט ב WhatsApp). 
  5. 4.5. קבצי לוג. אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי הלוג כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך. אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול האתר, מעקב אחר תעבורת הגולשים באתר ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.
  6. 4.6. עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות. אנו עשויים להשתמש ב-״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, לצורכי אבטחת מידע, וכן על מנת שנוכל לספק את שירותינו, להציג בפניך מידע מותאם אישית ולשפר את חוויית המשתמש במסגרת השימוש באתר. כך למשל, אנחנו נעשה שימוש ב- עוגיות"  לצורך רישום המשתמשים באתר כחברים במועדון החברים של החברה,. ע"י קבצים אלו האתר של חברת שמחה זה אנחנו מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר דבר המאפשר לנו לתת לך שירות יותר מהיר ויעיל וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו. עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP. רוב הדפדפנים מאפשרים לשלוט בעוגיות, לרבות אם לאשרן או לא לאשרן ואופן הסרתן. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגיה, או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן.
  7. 4.7. נתוני מכשירים ניידים. אנו עשויים לאסוף מידע מוגבל מהמכשיר לצורך תפעול. מידע כאמור עשוי לכלול את סוג המכשיר, זיהוי המכשיר (ID), חותמות תאריך וזמן של השימוש באתר, סוג דפדפן, שפת דפדפן, תאריך ושעה של הבקשה שלך וה- URL המבוקש. כמו כן, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיית מבוססת מיקום, על מנת לסייע לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים מצטברים, אולם לא נשתמש במידע אישי אשר יכול לזהות אותך לצרכים אלו. 
  8. 4.8. Google Analytics וכלים אנליטיים נוספים. האתר עשוי להשתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים באתר, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לאתר. אנו משתמשים במידע המתקבל מGoogle Analytics- על מנת לתחזק ולשפר את האתר ואת מוצרינו. יכולתה של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות Google Analytics אודות ביקוריך ושימושן באתר, מוגבלת על פי הסכם השירות שלGoogle Analytics , המפורסם בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google, המפורסמת בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל לקרוא אודות האופן בו Google אוספת ומעבדת נתונים במסגרת Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של Google Analytics Opt-out Browser Add-on, הנמצא בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
  9. 5. לאילו מטרות אנו אוספים את המידע 

אנו עשויים להשתמש במידע אישי שנאסף על ידינו כפי שפורט לעיל, בדרכים הבאות:

  1. 5.1. על מנת לספק לך את השירותים ואת המוצרים שתזמין. זה כולל גם עדכון על סטטוס הזמנותיך, ומקום איסוף הזמנות (ככל שרלוונטי).
  2. 5.2. לצורך יצירת קשר איתך, לרבות כאשר הנך מתעניין בשירותי ומוצרי החברה, בהצעות שונות מטעמנו, או כאשר אתה מבקש לקבל מידע נוסף.
  3. 5.3. על מנת לשפר את האתר.
  4. 5.4. לצורך טיפול בבקשותיך מכל סוג ומתן מענה לפניות ולתלונות.
  5. 5.5. לצורך אבטחת המידע באתר ועמידה בהוראות הדין.
  6. 5.6. לצורך התגוננות בהליכים משפטיים. 
  7. 5.7. בהתאם לדין ולתנאים, אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך, במספר הטלפון שלך ובכל אמצעי אלקטרוני או אחר על מנת  לשלוח לך בכל הצעות שיווקית/פרסומות שלדעתנו עשויות לעניין אותך (לרבות באמצעות מייל ו-SMS) ולשלוח לך עדכונים או חדשות בנוגע לשירותים והמוצרים שלנו או אודות שיתוף פעולה שלנו עם צדדים שלישיים.
  8. 5.8. על מנת להציע לך הטבות, הצעות ופרסומים (לרבות כאלו שמותאמים לך באופן אישי) שיופיעו באתר או באתרים אחרים, וכן במסגרת פלטפורמות שונות, לרבות רשתות חברתיות וזאת על בסיס השימוש שלך בשירותים. 
  9. 5.9. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר, או לכל מטרה אחרת אשר לגביה תתקבל הסכמתך.
  10. 6. אופן שיתוף המידע האישי על ידינו

אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים, ככל שיעלה צורך לעשות כן לטובת המטרות לשמן המידע נאסף על ידינו כאמור לעיל:

  1. 6.1. לנותני שירותים מטעמנו, אשר מסייעים לחברה בפעילותה, לרבות ספק שירותי ענן וחברות השילוח שנשכרו לביצוע שירותים בשם שמחה זה אנחנו; 
  2. 6.2. במקרה שתפר תנאי השימוש או מדיניות פרטיות זו או אם תבצע באמצעות האתר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה; 
  3. 6.3. במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין שמחה זה אנחנו; 
  4. 6.4. בכל מקרה ששמחה זה אנחנו תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים; 
  5. 6.5. במקרה בו שמחה זה אנחנו נדרשה על פי חוק להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, או במסגרת מתן השירותים, לרבות אם יתקבל בידי שמחה זה אנחנו צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת;  
  6. 6.6. במקרה בו שמחה זה אנחנו תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר (לרבות במקרה של מיזוג או רכישה ע"י צד שלישי) היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את כל המידע שנאסף אודותיך. 

במקרים מסוימים, צדדים שלישיים להם יועבר המידע כאמור בסעיף זה לעיל, יהיו מחוץ לישראל, לרבות בארה"ב. הנך מסכים בזאת כי מידע הנוגע אליך יועבר ויישמר מחוץ לגבולות המדינה, בהתאם להוראות הדין ולשם המטרות שהוצגו לעיל. 

  1. 7. שימוש במידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לנותני שירות צד ג', על מנת לשפר את שירותינו ואת חוויית המשתמש שלך במסגרת השימוש באתר. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתמורה או ללא תמורה) לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי" משמע מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי, כגון מידע מצטבר אודות השימוש באתר.
  2. 8. אבטחת מידע. המידע האישי שנמסר לחברה מועבר באמצעות שרת מאובטח, המידע שלך מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר. שמחה זה אנחנו עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ו/או משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. 
  3. 9. הסרה. גם אם נרשמת והסכמת לקבלת הודעות דוא״ל או SMS פרסומיות או הודעות אחרות בנוגע לשירותים, תוכל להסיר את עצמך באמצעות לחיצה על קישור הסרה בהתאם לדרישות הדין. לתשומת לבך, אף אם תבחר שלא לקבל מאתנו את הודעות הדוא״ל כנזכר לעיל, נוכל לשלוח לך הודעות שירותיות כדוגמת תגובה לבקשת "צרו קשר", בקשת תמיכה, או בקשה מנהלית אחרת שתשלח על מנת לאפשר לך להשתמש בשירותים.
  4. 10. קישורים לצדדים שלישיים וספק שירותי סליקה. באתר עשויים להיות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יודגש כי שמחה זה אנחנו אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה. שים לב ששירותי צד שלישי עשויים לאסוף ממך מידע אישי. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל שירות צד שלישי בו תבחר להשתמש או לתקשר איתו. כך למשל, לצורך ביצוע עסקאות באתר תתבקש למסור את פרטי אמצעי התשלום שברשותך. אמצעי התשלום שלך לא יישמרו על ידי שמחה זה אנחנו אלא יימסרו על ידך ישירות לנותני השירות אשר ייבצעו את הליך הסליקה ("ספק הסליקה"), בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של ספק הסליקה.
  5. 11. פרטיות ילדים. ככלל, האתר מיועד למי שמלאו לו 18 שנים ואין בכוונתו לאסוף מידע אישי אודות ילדים מתחת לגיל 18. שימוש באתר ע"י קטינים יתאפשר בכפוף לקבלת אישור הורה או אפוטרופוס לכך ובליוויים, והמשך השימוש ע"י המשתמשים כאמור משמעותו כי אישור זה התקבל כנדרש.
  6. 12. הזכויות שלך והגנה על הפרטיות שלך. אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק. חשוב לנו שתדע, שהנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי אצלנו, וככל שתמצא שמידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוק את המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 וכל התקנות שהותקנו מכוח חוק זה. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בנושא זה ובכל שאלה שנוגעת לפרטיות שלך באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת marketing@happiness.co.il

עודכן לאחרונה: יולי 2023.